Home Wat is het Doel Aspecten Voor wie Programma Over TTMF Contact

Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.

 

Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. In Nederland worden jaarlijks 1.000 trainers middels een driedaagse training opgeleid en een gelijk aantal via kortere eendaagse trainingen (EDIT's) in de basisprincipes getraind. Anno 2010 zijn ruim 30.000 trainers, verspreid over de gehele wereld getraind.

 

Rots en water is een training die toegesneden is op het gedrag van jongeren dat soms verkeerd wordt begrepen en hierdoor voor probleemsituaties kan zorgen. Er wordt door middel van de herkenbare uitersten hard en zacht ( rots en water) duidelijk gemaakt dat ‘normaal’ gedrag niet uit uitersten bestaat maar uit een evenwichtige balans van deze twee.

 

Op diverse manieren wordt geleerd dat alleen zo hard als een rots zijn niet altijd de juiste weg is.  Soms echter kan hard juist wel de oplossing zijn maar zijn de grenzen voor de jeugd onduidelijk.

 

Zo is ook zachtheid (als water) niet in alle situaties de juiste aanpak.

In deze training wordt benadrukt dat zacht en meegaand zijn als water, in sommige gevallen zeer effectief kan zijn.  Het onderscheid leren en durven maken en daardoor op de juiste manier reageren op een (conflict)situatie kan een groot verschil opleveren.

 

Door een beter lichaamsbewustzijn aan te leren (door middel van o.a. ademhalingsoefeningen en zelfverdedigingstechnieken) wordt ook een beter emotioneel bewustzijn ontwikkeld.

Zo leert men de eigen gevoelens beter te begrijpen en onder woorden te brengen.

 

Dit is een training waar iedere deelnemer sterker uitkomt en steviger van in de schoenen gaat staan en tevens beter begrip voor anderen (en zichzelf) opbouwt.

De training heeft daardoor niet alleen een positief effect op de manier waarop jongeren met elkaar omgaan maar indien de training op de juiste manier op scholen gebruikt wordt zal het vaak ook een positief effect hebben op de relatie leerling-leraar.

 

Een weerbaarheidtraining die daardoor ook voor ouders en docenten zeer nuttig kan zijn. Niet alleen om inzicht te krijgen in wat de kinderen bezig houdt, maar zeer zeker ook om te leren hoe men beter naar zichzelf en anderen kan luisteren en hierdoor beter met elkaar te kunnen samenwerken en samenleven.

 

 

 

Ademhalingsoefeningen en weerbaarheidstraining.

Wat is rots en water

 

©nwdijk

GADAKU Institute