Home Wat is het Doel Aspecten Voor wie Programma Over TTMF Contact

Psychofysiek en het doel

Een mooie maar nietszeggende term voor de jonge deelnemers.

Uiteindelijk gaat het om het aanleren van het overbrengen en uitstralen, door middel van lichaamstaal, van gedachten en gevoelens op een wijze die voor anderen duidelijk en acceptabel is.

 

Deze fysieke wijze is juist voor jongens makkelijker omdat zij over het algemeen verbaal wat meer moeite hebben met het uiten van gevoelens. Zij ondervinden tijdens de training aan den lijve hoe het voelt om stevig te staan en ontspannen te zijn en hoe je op anderen kunt overkomen wanneer je gespannen of onzeker bent.

 

Pesters leren hoe ze ook goed en sterk kunnen zijn zonder te pesten en jongeren die gepest worden leren een andere houding, zowel verbaal als met lichaamstaal, aan te nemen.

Zo kunnen ze werkelijk iets doen aan het gepest worden. Daarnaast leren ze hoe ze

conflicten uit de weg kunnen gaan en op een adequate manier te reageren als ze in een conflictsituatie terecht komen.

 

Omdat jongeren over het algemeen geen zin hebben in zweverige theorie bestaat het grootste deel van de training uit lichaamsbeweging met na iedere oefening een korte uitleg over het doel hiervan.

Dit maakt de oefeningen voor deze doelgroep extra leuk.

 

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie maar ook aan het geven en ontvangen van vertrouwen aan anderen, waardoor men zich veiliger gaat voelen bij het samen spelen en later dus samenwerken en leven.

 

 

 

©nwdijk